Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Archive for Kwiecień, 2015

NOWA PORADNIA HEMATOLOGICZNA w ZDROJACH

czwartek, Kwiecień 30th, 2015

Dyrekcja SPS ZOZ „ZDROJE” w Szczecinie informuje, iż

z dniem 4 maja 2015 roku

rozpoczyna działalność nowa w strukturach szpitala „Zdroje”

20150430_akt.jpg

Poradnia mieści się w kompleksie szpitalnym przy ul. Mącznej 4 w Zdrojach, na parterze pawilonu  5 ( w gabinecie nr 8 ) przy izbie przyjęć Oddziału Wewnętrznego.

Istnieje możliwość rejestracji osobistej (pawilon 5, I piętro) lub telefonicznej pod nr. tel. 91-88-06-495 (w poniedziałki od 8.30 do 14.30 oraz od wtorku do czwartku w godzinach od 9.00 do 13.00).

Do poradni wymagane jest skierowanie od lekarza rodzinnego (POZ) lub lekarza specjalisty.

W poradni udzielane są konsultacje dotyczące chorób układu krwiotwórczego i chłonnego, a także realizowana jest ambulatoryjna diagnostyka hematologiczna. W poradni pacjentów przyjmuje trzech lekarzy specjalistów hematologów.

To pierwsza tego typu poradnia na prawobrzeżnej części Szczecina.

Przypominamy, iż zgodnie z wytycznymi NFZ pacjent, który zostaje wpisany na listę oczekujących na świadczenie w poradni, udzielane na podstawie skierowania, ma obowiązek dostarczyć oryginał tego skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z tej listy.

Kamień węgielny uroczyście wmurowany

środa, Kwiecień 22nd, 2015

Dnia 22 kwietnia 2015 roku, w szpitalu przy ul. Mącznej 4 w szczecinie, odbyło się uroczyste podpisanie aktu erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod rozbudowę pawilonu położniczo – ginekologicznego o część oddziału patologii ciąży.  Wmurowania kamienia dokonali:  Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Konsul Honorowy Królestwa Norwegii Jan Antoni Kubiak, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia Marcin Marciński, dyrektor szpitala „Zdroje” – pani Danuta Śliwa, dr Andrzej Niedzielski – ordynator oddziału położnictwa i ginekologii oraz przedstawiciel wykonawcy robót budowlanych, firmy Budimex – Jarosław Sak.

Szpital „Zdroje”, w ramach programu PL07 Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014, realizuje projekt pn. „Rozwój opieki perinatalnej w podregionie szczecińskim – poprawa jakości i dostępności usług medycznych oraz profilaktyka”. W wyniku jego realizacji już w kwietniu przyszłego roku uruchomiony zostanie spełniający wysokie, światowe standardy oddział patologii ciąży (będący częścią oddziału położnictwa i ginekologii) z 16 łóżkami, poradnia patologii ciąży oraz szkoła rodzenia.

(więcej…)

Spotkania Klubu Rodziców Maciupków

środa, Kwiecień 15th, 2015

20150415_akt1.jpg

Objazdowa Szkoła dla Rodziców

środa, Kwiecień 8th, 2015

20150408_akt1.jpg

20150408_akt2.jpg

20150408_akt3.jpg

20150408_akt4.jpg