Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Archive for Maj, 2012

II. miejsce szpitala w plebiscycie HIPOKRATES

wtorek, Maj 15th, 2012

Hipokrates 2012

Nasz szpital zajął zaszczytne drugie miejsce w plebiscycie HIPOKRATES 2012, w kategorii Przychodni Przyjaznej Pacjentom. To kolejne potwierdzenie wysokiej jakości usług realizowanych w szpitalu oraz popularności naszej placówki. ZOZ już trzykrotnie otrzymał Certyfikat Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz dwukrotnie tytuł „Szpitala Przyjaznego Dziecku” nadawany przez UNICEFF i WHO. Ponadto od sześciu lat placówka jest finalistą ogólnopolskiego rankingu „Bezpieczny Szpital” w kategorii 100 najlepszych szpitali publicznych w Polsce.

Hipokrates dyplom

Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć o pani Krystynie Pabisińskiej, kierującej pracą pielęgniarek i położnych w zdrojowskim oddziale położniczym, która w kategorii Najpopularniejsza Pielęgniarka i Położna zajęła 5. miejsce w województwie, a 3. w Szczecinie. Gratulujemy!