Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Archive for Październik, 2011

Uroczyste otwarcie Urologii oraz Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka

czwartek, Październik 27th, 2011

img_27421

Dnia 27 października odbyło się uroczyste otwarcie Oddziału Urologii oraz Oddziału Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka. Tym samym zamknięto kolejny etap tworzenia w „ZDROJACH”  Zachodniopomorskiego Centrum Opieki nad Kobietą i Dzieckiem. W jego ramach, oprócz przeprowadzonych prac remontowo-budowlanych w Pawilonie 2, zakupiono także specjalistyczny sprzęt  i najwyższej klasy aparaturę medyczną. Łączny koszt zrealizowanej inwestycji  to  blisko  7 mln złotych. (więcej…)

Wysoka pozycja szpitala w ogólnopolskim rankingu „Bezpieczny Szpital”

środa, Październik 19th, 2011

Już po raz szósty szpital „ZDROJE” został finalistą Rankingu Bezpieczny Szpital organizowanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia oraz przez dziennik Rzeczpospolita. W tym roku placówka zajęła najwyższe /w odniesieniu do dotychczasowych notowań/ 27. miejsce w rankingu ogólnopolskim oraz trzecie miejsce w województwie zachodniopomorskim.To kolejne wyróżnienie, które stanowi potwierdzenie wysokiej jakości realizowanych w szpitalu usług, bardzo dobrych i przyjaznych warunków jakie zapewniamy naszym pacjentom oraz sprawnego i efektywnego zarządzania ZOZ-em.

Wypełniane przez placówki w ramach rankingu ankiety podzielone były na trzy części : ZARZĄDZANIE, JAKOŚĆ OPIEKI oraz JAKOŚĆ OPIEKI NAD PACJENTEM. W ramach pierwszego obszaru oceniane było spełnienie wymogów sanitarnych, infrastruktura, inwestycje i konserwacja sprzętu medycznego oraz informatyzacja. Ponadto w części tej weryfikowana była kondycja finansowa placówki. Obszar drugi to ocena certyfikatów jakości jakie szpital posiada, akredytacji oraz zespołów monitorujących bezpieczeństwo pacjentów. W ostatniej ocenianej części – JAKOŚĆ OPIEKI NAD PACJENTEM – punkty przyznawane były za warunki w salach operacyjnych i szpitalnych, wykształconą kadrę oraz rozsądne zarządzanie antybiotykami.

Nowy Dyrektor w „ZDROJACH”

wtorek, Październik 18th, 2011

Dyrektor szpitala "ZDROJE"

Szpital „ZDROJE” ma nowego Dyrektora Naczelnego. Jego funkcję, od początku października, pełni dr n.med. Andrzej Niedzielski.

Dr n. med. Andrzej Niedzielski jest absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie na Wydziale Lekarskim. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Klinice Ginekologii Pomorskiej Akademii Medycznej.  W okresie tym był zatrudniony na etacie Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą (1980 – 1984), w Państwowym Szpitalu Klinicznym Nr 1 (1984 – 1984), a następnie w Pomorskiej Akademii Medycznej (do roku 2000)  na stanowisku adiunkta.   W roku 2000 objął stanowisko Ordynatora Oddziału Położniczo – Ginekologicznego SPZOZ w Policach i pracował tam przez kolejnych dziewięć lat. Od tego czasu zarządza Oddziałem Położniczo – Ginekologicznym w SPSZOZ „Zdroje”.

W roku 2001 dr Niedzielski odbył Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Akademii Medycznej i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W latach 1996 – 1999 został powołany na stanowisko Konsultanta Wojewódzkiego ds. ginekologii i położnictwa.  Dwukrotnie pełnił również funkcje sekretarza Oddziału Szczecińskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Biała sobota w Poradni Okulistycznej – zapraszamy dzieci od 1 do 6 roku życia !

wtorek, Październik 4th, 2011

Okulistyka

Pracownicy Zespołu Poradni Okulistycznych SPS ZOZ „ZDROJE”, mieszczącego się przy ul. Słowackiego 19 w Szczecinie, serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach okulistycznych dla dzieci od 1 do 6 roku życia, organizowanych w ramach akcji „białej soboty” dnia 22 października w godzinach 9.00 – 14.00. Prosimy o uprzednią rejestrację telefoniczną pod numerem 91-422-77-13! Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.


Do wzięcia udziału w akcji zapraszamy przede wszystkim dzieci, które w ciągu pierwszego roku życia leczone były z powodu powikłań okołoporodowych lub w ich rodzinie występują: wady wzroku, zez, zaćma i jaskra wrodzona. Przyjęte zostaną jednak wszystkie dzieci, co do których wzroku rodzice mają jakiekolwiek wątpliwości lub obawy.


Szacuje się, iż w samym tylko Szczecinie problem zeza dotyczy co najmniej 20 000 mieszkańców. Pojawia się on zwykle ok. 1.-2. roku życia. Nieleczony prowadzi do inwalidztwa wzrokowego z powodu niedowidzenia, bólów oczu i głowy.


Najczęstszą przyczyną zeza są niewykryte i nieskorygowane wady wzroku. Wczesne rozpoznanie choroby pozwala skrócić czas leczenia z kilkunastu do kilku lat, zmniejsza koszty wymiany okularów (drogich z powodu cen pryzmatów) ponoszonych przez rodziców, zwiększa szanse na całkowite wyleczenie, a tym samym na dobrą ostrość wzroku i prawidłowe widzenie obuoczne.


Hasłem przewodnim działań Zespołu Poradni Okulistycznych SPS ZOZ „ZDROJE” jest ZAPOBIEGANIE ŚLEPOCIE U DZIECI I DOROSŁYCH. Jego podstawą są systematyczne badania profilaktyczne. Dzięki realizacji programu możliwym jest rozpoczęcie wczesnego leczenia wykrytych schorzeń (przed ich rozwinięciem), zapobieganie poważniejszym konsekwencjom chorób, zahamowanie ich postępu i ograniczenie ewentualnych powikłań.


Badania realizowane są w ramach programu „Wczesnego wykrywania zaburzeń widzenia prowadzących do inwalidztwa wzrokowego skierowanego do dzieci w wieku od 1 do 6 r.ż.” finansowanego ze środków budżetu województwa zachodniopomorskiego.

20 lat minęło jak jeden dzień …

wtorek, Październik 4th, 2011

obraz-785

Dnia 30 września przeszła na emeryturę Dyrektor Naczelna szpitala – pani Danuta Śliwa, zamykając tym samym blisko dwudziestoletni rozdział życia, podczas którego pełniła funkcję dyrektora – początkowo Specjalistycznego Psychiatrycznego ZOZ-u przy ul. Broniewskiego, zaś od 1998 roku – Dyrektora SPS ZOZ „ZDROJE”.

W roku 1992, kiedy to  Pani Dyrektor wraz ze współpracownikami rozpoczynała tworzenie szczecińskiej, publicznej psychiatrii, liczba łóżek w kierowanej przez nią placówce wynosiła niespełna 40. Dziś w tej części szpitala funkcjonują 432 łóżka, a na przestrzeni kolejnych lat ZOZ „ZDROJE” stał się jednostką o zasięgu regionalnym, posiadającą w swej strukturze komórki działalności medycznej o unikatowej w skali województwa specjalności, z łączną liczbą 925 łóżek.

Minione lata to okres wielu wyzwań związanych z reformą służby zdrowia oraz z dynamicznym rozwojem SPS ZOZ „ZDROJE”. Poczynając od przejęcia w 2002 roku Ośrodka Rehabilitacji przy ul. M. Skłodowskiej-Curie, w roku 2003 będącego w likwidacji Ośrodka w Nowym Czarnowie, w 2008 roku Szpitala Miejskiego im. Karola Boromeusza – na przejęciu w 2009 roku części działalności szpitala przy ul. Janosika oraz SSP ZOZ-u nad Dzieckiem i Młodzieżą w Szczecinie kończąc. W wyniku dokonanych połączeń szpital „ZDROJE” stał się największym pod względem liczby łóżek szpitalem w województwie zachodniopomorskim.

Ostatnie lata to również czas realizacji dużych projektów inwestycyjnych dofinansowanych z pozabudżetowych środków zewnętrznych. Szpitalowi udało się pozyskać środki w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego…

Realizując podstawowe zadania placówki, walcząc o utrzymanie jednostki w dobrej kondycji finansowej oraz prowadząc kolejne, strategiczne inwestycje, Pani Dyrektor nie zapominała o trosce o najwyższą jakość świadczonych w ZOZ-ie usług. Jej oficjalnym potwierdzeniem jest przyznany już po raz trzeci Certyfikat Akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, dwukrotnie przyznany Certyfikat Szpitala Przyjaznego Matce i Dziecku oraz wdrożony zintegrowany system zarządzania w oparciu o normy z serii ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N 18001. Ponadto od ośmiu lat szpital jest finalistą rankingu „Bezpieczny Szpital” organizowanego przez dziennik Rzeczpospolita oraz CMJ w kategorii 100 najlepszych szpitali publicznych w Polsce.

Serdecznie dziękujemy Pani Dyrektor za owocne lata współpracy,  za życzliwość, pomoc, dobre słowo.  Życzymy Pani Dyrektor wszelkiej pomyślności, uśmiechu każdego kolejnego dnia, pogody ducha oraz zwykłej ludzkiej życzliwości!!!

DZIĘKUJEMY !!!