Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej ZDROJE

Pawilon 2A – Wykonawca Budimex S.A.