SAMODZIELNY PUBLICZNY SPECJALISTYCZNY

ZAKŁAD OPIEKI  ZDROWOTNEJ  "ZDROJE"

Szczecin, ul. Mączna 4

                                                             

Punkt Informacyjny                                                                                                 091 88-06-250

Centrala – brama wjazdowa                                                                               091 88-06-310

Dyrektor- sekretariat                                                                                                       091 88-06-200

Fax.                                                                                                                             091 88-06-203

Pediatryczna Izba Przyjęć                                                                                        091 88-06-358

Położniczo- ginekologiczna Izba Przyjęć                                                                091 88-06-375

Psychiatryczna Izba Przyjęć                                                                                        091 88-06-218

Oddział Intensywnej Terapii i Anestezjologii                                                             091 88-06-533

Oddział Noworodków, Patologii i Intensywnej Terapii                                    091 88-06-557

Oddz. I Pediatrii, Alergologii i Pulmonologii                                                               091 88-06-380

Oddz. II Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego                                                 091 88-06-348

Oddział Okulistyczny                                                                                                   091 88-06-556

Szkoła Rodzenia                                                                                                         091 88-06-375

Blok Porodowy                                                                                                        091 88-06-316

Oddział Położnictwa                                                                                                    091 88-06-378

Oddział Ginekologii                                                                                                     091 88-06-590

Oddział Rehabilitacji Narządu Ruchu                                                                         091 88-06-317

Oddział Urologiczny                                                                                                     091 88-06-122

Poradnia Alergologiczna                                                                                                091 88-06-382

Poradnia Kardiologiczna                                                                                                091 88-06-382

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza                                                                           091 88-06-375

Poradnia Urologiczna                                                                                                     091-88-06-552

Poradnia Otolaryngologiczna                                                                                        091 88-06-382

Poradnia Neurologiczna dla Dzieci i Młodzieży                                                       091 88-06-318

Poradnia Okulistyczna                                                                                                   091 88-06-364

Poradnia Neonatologiczna                                                                                            091 88-06-319

Poradnia Pulmonologiczna                                                                                            091 88-06-382

Pracownia USG i RTG                                                                                         091 88-06-518

Pracownia EKG                                                                                                   091 88-06-368

Pracownia EEG                                                                                                   091 88-06-229

Laboratorium Mikrobiologiczne                                                                                091 88-06-320

Laboratorium Analityczne                                                                                         091 88-06-536

Pracownia Spirometrii i Testów Alergologicznych                                                        091 88-06-368

Pracownia Bronchoskopii                                                                                     091 88-06-568

 

Oddział Psychiatrii Dziecięcej i Młodzieżowej                                                 091 88-06-443

II Oddział Ogólnopsychiatryczny                                                                                    091 88-06-254

III Oddział Ogólnopsychiatryczny                                                                                    091 88-06-296

IV Oddział Ogólnopsychiatryczny                                                                                    091 88-06-421

V Oddział Ogólnopsychiatryczny                                                                                    091 88-06-440

VI Oddział Psychiatryczny Rehabilitacyjny                                                                      091 88-06-410

Oddział Opiekuńczo-Leczniczy                                                                                091 88-06-275

Oddział Detoksykacji od Alkoholu                                                                            091 88-06-234

Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu                                                                091 88-06-244

Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży                                           091 88-06-221

 

Dział Kadr i Płac                                                                                                    091 88-06-287

Dział Księgowości                                                                                                    091 88-06-283

Dział Techniczno-Gospodarczy                                                                           091 88-06-501

Dział Zaopatrzenia                                                                                                   091 88-06-285

Dział Organizacyjno – Prawny                                                                                 091 88-06-260

Dział Jakości i Marketingu                                                                                          091 88-06-393

Dział Rozliczeń i Statystyki Medycznej                                                                   091 88-06-210

 

 

CENTRUM PSYCHIATRYCZNE, ul. Żołnierska 55, 71-210 Szczecin

tel. 091 487-60-70

fax 091 487-26-49

 

Poradnia Zdrowia Psychicznego                                                  tel. 091 487-60-70            wew. 220

Poradnia dla Osób Uzależnionych od Środków Psychoaktywnych      tel. 091 487-60-70     wew. 116,                                                                                                                                           112, 119

Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia     tel. 091 487-60-70            wew. 220

II Oddział Dzienny Psychiatryczny Rehabilitacyjny                                  tel. 091 487-71-638

Oddział Rehabilitacji Psychiatrycznej w Schorzeniach Psychosomatycznych tel. 091 487-60-70                                                                                                                                    wew. 106, 138,113

I Oddział Dzienny Leczenia Nerwic                                                            tel. 091 487-60-70 wew. 313, 311

 

OŚRODEK REHABILITACJI DZIECI I MŁODZIEŻY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

ul. M. Skłodowskiej - Curie 14, 71-332 Szczecin

tel. 091 486-04-25

 

PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA

ul. Słowackiego 19, 71-434 Szczecin

 

Poradnia dla Dzieci                         tel. 091 423-10-49

Poradnia dla Kobiet                                     tel. 091 422-22-82

Poradnia Okulistyczna               tel. 091 422-77-13

 

 

SZPITAL, al. Wyzwolenia 52, 710506 Szczecin

 

Izba Przyjęć                                                                                                              091-88-06-144

Oddział Chorób Wewnętrznych                                                                                 091-88-06-184

Oddział Dzienny Otolaryngologiczny                                                                        091-88-06-127

Oddział dla Przewlekle Chorych                                                                                 091-88-06-182

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii                                                           091-88-06-163

 

Poradnia Medycyny Pracy                                                                                      091-88-06-104

Poradnia Otolaryngologiczna                                                                                    091-88-06-114

Poradnia Medycyny Sportowej                                                                               091-88-06-114

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna                                                                                  091-88-06-114

 

Pracownia RTG                                                                                                   091-88-06-129

Laboratorium                                                                                                             091-88-06-128